C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Mar, 04

ОДЛУКА

 Врз основа на член 21, член 22 став (3) од Законот за работни односи, член 13 став 2 алинеја 7 од Статутот на РСМ НУ - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга и објавениот оглас за вработување, објавен во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ во декември 2021 година, в.д....

Повеќе ›
Feb, 17

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2022-ра година

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТИ КОИ СЕ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува: ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИО...

Повеќе ›
Feb, 04

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер на Центарот

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РСМ бр.101/19) Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë на ул.15 Корпус бб 6330 Струга, со тел/факс:046 786 131, е-пошта: cent...

Повеќе ›
Feb, 04

Органограм

Директор ↙ ↓             ↘   Програмски раководител     ↓ Административна служба               Стручна служба  Помошно - техничка служба  ...

Повеќе ›
Feb, 04

Известување за склучени договори 2021г г.

Број на оглас Договорен орган Предмет на договорот Вид на договор Вид на постапка Датум на договор Носител на набавката Проценета вредност на набавката со ДДВ Вредност на договорот со ДДВ Датум на објава Склучени договори 03496/2020 Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култур...

Повеќе ›
Feb, 04

Известување за реализирани договори 2021

Број на оглас Договорен орган Предмет на договорот Вид на договор Вид на постапка Носител на набавката Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ Вредност на реализиран договор со ДДВ Вредност на реализиран исплатен договор со ДДВ Датум на објава Датум на повторна објава Република Северна Македонија ...

Повеќе ›
Feb, 04

Детали за годишен план

Досие на годишен план За период 2022 - Верзија 1 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга I.1.2) Адреса: 15 - ти Корпус б...

Повеќе ›
Feb, 01

Систематизација

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор, врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за културата и член 127 став 2 од Колективниот договор за културата, директорот, донесе     ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места           (Пречистен текст)&nbs...

Повеќе ›