C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Jan, 29

Наративен извештај за 2020 година

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга Наративен извештај за работата  на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-декември 2020 година Наративниот извештај за работа на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга во ...

Повеќе ›
Jan, 29

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 2 став (6) од Правилникот  за заштитено надворешно пријавување (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46 - 16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46-16), Центарот за култура од Струга, Ви ги доставува податоци...

Повеќе ›
Jan, 20

МИЦКО Мице Јанкуловски | Самостојна изложба 50-години творештво и Промоција на публикација | Проекција на видео

Спомен дом на Браќа Миладиновци | 13.00 Ч | 21.01.2020 Световите кои МИЦКО Мице Јанкуловски ги открива со црната боја веднаш ги виде професионалната јавност и ги препозна како исклучително значаен придонес во еден ексклузивен сегмент на уметници во историјата на уметноста кои сликале со црна боја. Како резултат на тоа следат награди на разни манифе...

Повеќе ›
Dec, 15

Одлука за избор на две лица даватели на јавни услуги

На следниот линк се наоѓа Одлука за избор на две лица даватели на јавни услуги     ОДЛУКА...

Повеќе ›
Nov, 26

Оглас

  Република Северна Македонија, Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, Republika e Maqedonisë se Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë   Врз основа на член 20-г  од Законот за вработените во јав...

Повеќе ›
Nov, 26

Оглас

  Republika e Maqedonisë së Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për punonjësit në sektorin  publik dhe nenit 22 paragrafi (1) rreshti (1), paragrafi (4) të Ligji...

Повеќе ›
Nov, 23

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 2 став (6) од Правилникот  за заштитено надворешно пријавување (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46 - 16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46-16), Центарот за култура од Струга, Ви ги доставува податоцит...

Повеќе ›
Sep, 09

Кодекс за административни службеници

Службен весник на РМ, бр. 183 од 12.12.2014 година 1 од 6 20141835678 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 7 став (1) точка 8 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14) министерот за информатичко општество и администрација донесе КОДЕКС ЗА АДМИНИСТР...

Повеќе ›