C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Jan, 29

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 2 став (6) од Правилникот  за заштитено надворешно пријавување (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46 - 16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46-16), Центарот за култура од Струга, Ви ги доставува податоци...

Повеќе ›
Jan, 20

МИЦКО Мице Јанкуловски | Самостојна изложба 50-години творештво и Промоција на публикација | Проекција на видео

Спомен дом на Браќа Миладиновци | 13.00 Ч | 21.01.2020 Световите кои МИЦКО Мице Јанкуловски ги открива со црната боја веднаш ги виде професионалната јавност и ги препозна како исклучително значаен придонес во еден ексклузивен сегмент на уметници во историјата на уметноста кои сликале со црна боја. Како резултат на тоа следат награди на разни манифе...

Повеќе ›
Dec, 15

Одлука за избор на две лица даватели на јавни услуги

На следниот линк се наоѓа Одлука за избор на две лица даватели на јавни услуги     ОДЛУКА...

Повеќе ›
Nov, 26

Оглас

  Република Северна Македонија, Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, Republika e Maqedonisë se Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë   Врз основа на член 20-г  од Законот за вработените во јав...

Повеќе ›
Nov, 26

Оглас

  Republika e Maqedonisë së Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për punonjësit në sektorin  publik dhe nenit 22 paragrafi (1) rreshti (1), paragrafi (4) të Ligji...

Повеќе ›
Nov, 23

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 2 став (6) од Правилникот  за заштитено надворешно пријавување (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46 - 16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46-16), Центарот за култура од Струга, Ви ги доставува податоцит...

Повеќе ›
Sep, 09

Кодекс за административни службеници

Службен весник на РМ, бр. 183 од 12.12.2014 година 1 од 6 20141835678 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 7 став (1) точка 8 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14) министерот за информатичко општество и администрација донесе КОДЕКС ЗА АДМИНИСТР...

Повеќе ›
Mar, 12

Информација

Во согласност со насоките од Министерството, за заштита и превентива на ширењето на Корона вирусот, сите активности и вежби кои се одржуваат во НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ се одложени заклучно со 25.03.2020. За дополнителни информации ќе бидете навремено известени.   Со почит, НУ Центар за култура „Браќа Миладино...

Повеќе ›