C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Jul, 14

Оглас за вработување

На линковите во пpодолжение се наоѓа огласот за вработување на Македонски и Албански јазик.       Оглас за вработување МК   Оглас за вработување АЛ ...

Повеќе ›
Apr, 04

Завршна сметка 2020

На линковите во пpодолжение се наоѓаат завршните сметки за 2020.       Сопствени приходи   Буџетски приходи ...

Повеќе ›
Feb, 25

Годишна програма на НУЦК “Браќа Миладиновци“ - Струга за 2021-ва година

Годишна програма на проекти кои се со финансиска поддршка од Министерството за култура на РМ за националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува: ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОН...

Повеќе ›
Feb, 05

Овластено лице

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга На следниот линк се наоѓа известувањето     ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ...

Повеќе ›
Feb, 05

Извесување

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга На следниот линк се наоѓа известувањето     ИЗВЕСТУВАЊЕ ...

Повеќе ›
Feb, 04

Извесување

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга На следниот линк се наоѓа годишниот извештај     ИЗВЕСТУВАЊЕ ...

Повеќе ›
Jan, 29

Наративен извештај за работата на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јули-декември 2020 година

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга Наративен извештај за работата  на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-јуни 2020 година Наративниот извештај за работа на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга во пери...

Повеќе ›
Jan, 29

Наративен извештај за работата на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-јуни 2020 година

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга Наративен извештај за работата  на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-јуни 2020 година Наративниот извештај за работа на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга во пери...

Повеќе ›