C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 25

Годишна програма на НУЦК “Браќа Миладиновци“ - Струга за 2021-ва година

Годишна програма на проекти кои се со финансиска поддршка од Министерството за култура на РМ за националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува: ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОН...

Повеќе ›
Feb, 05

Овластено лице

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга На следниот линк се наоѓа известувањето     ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ...

Повеќе ›
Feb, 05

Извесување

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга На следниот линк се наоѓа известувањето     ИЗВЕСТУВАЊЕ ...

Повеќе ›
Feb, 04

Извесување

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга На следниот линк се наоѓа годишниот извештај     ИЗВЕСТУВАЊЕ ...

Повеќе ›
Jan, 29

Наративен извештај за работата на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јули-декември 2020 година

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга Наративен извештај за работата  на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-јуни 2020 година Наративниот извештај за работа на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга во пери...

Повеќе ›
Jan, 29

Наративен извештај за работата на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-јуни 2020 година

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга Наративен извештај за работата  на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-јуни 2020 година Наративниот извештај за работа на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга во пери...

Повеќе ›
Jan, 29

Наративен извештај за 2020 година

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга Наративен извештај за работата  на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, во периодот јануари-декември 2020 година Наративниот извештај за работа на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга во ...

Повеќе ›
Jan, 29

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 2 став (6) од Правилникот  за заштитено надворешно пријавување (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46 - 16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46-16), Центарот за култура од Струга, Ви ги доставува податоци...

Повеќе ›