C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 13

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2024-та година

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2024-та година ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТИ КОИ СЕ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура...

Повеќе ›
May, 11

ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАНИ И АКТИВНОСТИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАНИ И АКТИВНОСТИ ВО НУ- ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЌЕ СЕ ОДРЖАТ СЛЕДНИТЕ КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ ПО ДАТУМИ: -          13.05.2023 год. Детска театарска претстава „Пинокио“ / Голема сала 19: 30 во изведба на Аматерско драмско студио „М...

Повеќе ›
Feb, 15

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2023-та година

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2023-та година ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТИ КОИ СЕ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура...

Повеќе ›
Jan, 08

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РСМ бр.101/19) Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë на ул.15 Корпус бб 6330 Струга, со тел/факс:046 786 131, е-пошта: cent...

Повеќе ›
Dec, 27

ЗАВРШНА СМЕТКА 2021

ДАНОЧЕН БИЛАНС 2021 ЗАВРШНА СМЕТКА 2021 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗАВРШНА СМЕТКА 2021 БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ...

Повеќе ›
Dec, 07

Известување за реализиран договор 2022

Број на огласДоговорен органПредмет на договоротВид на договорВид на постапкаНосител на набавкатаВредност на склучениот договор со вклучен ДДВВредност на реализиран договор со ДДВВредност на реализиран исплатен договор со ДДВДатум на објаваДатум на повторна објава 12760/2022 Република Северна Македонија Национална установа – Центар з...

Повеќе ›
Dec, 07

Склучени договори 2022

  Број на оглас Договорен орган Предмет на договорот Вид на договор Вид на постапка Датум на договор Носител на набавката Проценета вредност на набавката со ДДВ Вредност на договорот со ДДВ Датум на објава Документи 12760/2022 Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Б...

Повеќе ›
Dec, 07

Досие на годишен план За период 2022

Досие на годишен план За период 2022 - Верзија 7 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга I.1.2) Адреса: 15 - ти Корпус бб I.1.3) Град и поштенски код: Струга 6330 I.1.4) Интернет а...

Повеќе ›