C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 04

Детали за годишен план

Досие на годишен план
  - Верзија 1
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 
  
  
   
 
 
 
ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план
Предмет на договорот за јавна набавкаЗПЈНВид на договор за јавна набавкаВид на постапкаОчекуван стартЗабелешкиОглас
Канцелариски материјали

30000000-9

UB05-6

Стоки Набавки од мала вредност Март    
набавка на компјутери

30000000-9

Стоки Набавки од мала вредност Април    
Предмет на договорот за јавна набавкаЗПЈНВид на договор за јавна набавкаВид на постапкаОчекуван стартЗабелешкиОглас
Печатарски услуги

79000000-4

Услуги Набавки од мала вредност Февруари    
Предмет на договорот за јавна набавкаЗПЈНВид на договор за јавна набавкаВид на постапкаОчекуван стартЗабелешкиОглас
Не се пронајдени соодветни записи
 
 

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај