C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 15

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2023-та година

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2023-та година

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТИ КОИ СЕ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА

Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува:

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ –СТРУГА ЗА  2023-та ГОДИНА

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНATA ПРОГРАМA НА НАЦИОНАЛНATA УСТАНОВA „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЗА 2023-та ГОДИНА КОИ СЕ ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2023-ра ГОДИНА:

                                     /                                              

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

                                                                                                                       Одобрени средства во денари

1. Фузија II (работен наслов) – превземање од ЦК Охрид                            15.000

2. Годишна изложба на ликовни уметници од Струга                                   28.000

3. ДРИМОН 2023                                                                                                      45.000

4. Изложба на Ана Трајковска 2023                                                                    40.000

5. Изложба на Јелена Мијиќ                                                                                 40.000

6. Изложба на Бурхан Ахмети                                                                              40.000

 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

                                                                                                                       Одобрени средства

  1. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на албански јазик)                                                                                                   100.000
  2. Зогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на македонски јазик)                                                                                                  100.000
  3. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (за подрачната библиотека во Вевчани )                                                                50.000
  4. Активности за популаризација на книгата                                20.000
  5. Укоричување на Службен весник на РСМ                                13.000

ФОЛКЛОРНА ДЕЈНОСТ: 

                                                                            Одобрени средства                                                                        

  1. „Јубилеен 40-ти Годишен концерт на КУД Илинден - Струга“                        60.000       
  2. „Поставување нова сценска адаптација „Струшки градски игри“                 60.000
  3. Смотра на ветерани „Ѓердан од бисери“, Струга 2023           80.000     
  4. „Ревија на народни носии Струга 2023“                                     60.000          

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

                                                                                                                            Одобрени средства

1. „Инсомниа“ – автор Димитрие Дурацоски, режија Мирослав Петковиќ   110.000

2. Гостување на НУ Народен театар – Битола со претставата „Малиџано“(пиеса) – автор Билјана Крајчевска, режија Софија Ристевска Петрушева, во Струга                               30.000

ИНВЕСТИЦИИ

                                                                                                                    Одобрени средства

1. Изработка на проектна документација – Систем за автоматско јавување и детекција на пожар за противпожар на заштита на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга                                                                                                                     60.000

2.Систем за автоматско гасење на пожар со вода – Спринклер систем за противпожарна заштита на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга                                                                    120.000 

ЛИТЕРАТУРНА ДЕЈНОСТ                                                                                           Одобрени средства

1.Струга – Речник на стари и архаични зборови од струшкиот говор, Аспарух Попоски     60.000

16 Коментари

Остави коментар

Коментирај