C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 13

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2024-та година

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2024-та година

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТИ КОИ СЕ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА

Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува:

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ –СТРУГА ЗА  2024-та ГОДИНА

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНATA ПРОГРАМA НА НАЦИОНАЛНATA УСТАНОВA „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЗА 2024-та ГОДИНА КОИ СЕ ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2024-та ГОДИНА:

                                     /                                              

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

                                                                                                                       Одобрени средства во денари

1. Годишна изложба на ликовни уметници од Струга  2024                                 30.000 денари

2. ДРИМОН                                                                                                             40.000 денари

3. Меѓугалериска соработка                                                                                  30.000 денари

 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

                                                                                                                       Одобрени средства

 1. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на албански јазик)                                                                                                   150.000 денари
 2. Зогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на македонски јазик)                                                                                                  150.000 денари
 3. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (за подрачната библиотека во Вевчани )                                                                     30.000 денари
 4. Активности за популаризација на книгата                                         20.000 денари
 5. Укоричување на „Службен весник на РСМ“                                         15.000 денари
 6. Набавка на лепенки и рибони за печатење на Zebra GK420t за работа во сегментот COBISS 3

                                                                                                           20.000 денари                     

 1. Одбележување на јубилеите 80 години матична библиотека и 65 години постоење на НУЦК „Браќа Миладиновци“ – Струга                                                         30.000 денари

ФОЛКЛОРНА  ДЕЈНОСТ

                                                                                                                             Одобрени средства      

 

 1. Годишен концерт на КУД „Илинден“  Струга                                      60.000  денари     
 2. Годишна програма на КУД „Илинден“ Струга за 2024 година          100.000 денари
 3. Фолклорен мост 2024                                                                          80.000   денари  
 4. Ревија на народни носии Струга 2024                                                80.000  денари      
 5. Обнова и формирање на пејачката група „Распеани стружани“          80.000 денари  

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

                                                                                                                            Одобрени средства

 1. „Диви лебеди“ по мотивите на Ханс Кристијан Андерсен, режија Мирослав Петковиќ, претстава за деца                                                                                                         80.000 денари                

МУЗИЧКА И МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

                                                                                                                    Одобрени средства

1. Мултиетнички фестивал за деца Струга 2024                                                 70.000 денари

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај