C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга

Најнови вести

Оглас за вработување хигиеничар

На линковите во пpодолжение се наоѓа огласот за вработување хигиеничар на Македонски и Албански јазик. Оглас за вработување МК ...

Повеќе...
Оглас за вработување

На линковите во пpодолжение се наоѓа огласот за вработување на Македонски и Албански јазик. Оглас за вработување МК Оглас за...

Повеќе...
Завршна сметка 2020

На линковите во пpодолжение се наоѓаат завршните сметки за 2020. Сопствени приходи Буџетски приходи ...

Повеќе...

Вести за библиотека

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ИЗВЕСТУВАЊЕ за ослоб...

Повеќе...
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга ЈАВНА БИБЛИОТЕКА РАБОТНО ВРЕМЕ...

Повеќе...
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга ЈАВНА БИБЛИОТЕКА СООПШТЕНИЕ Поради ...

Повеќе...

Најнови галерии