C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Sep, 06

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

 

 

 

 

       Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга

 

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА

 

 

СООПШТЕНИЕ

 

Поради воведување на COBISS – системот за библиотечно работење Ве известуваме:

 

  1. Книгите се издаваат само со претходно компјутерско регистрирање;
  2. Книгите се издаваат само со приложување на членска карта издадена од Библиотеката при Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга;
  3. Членовите – деца и младинци и возрасните членови можат да позајмат најмногу две книги.

 

 

 

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга

 

2 Коментари

Остави коментар

Коментирај