C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Завршна сметка 2019