C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
ФОЛК МОСТ 2018