Најнови вести

Годишен извештај 2020

На следниот линк се наоѓа годишниот извештај ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020...

Повеќе...
Одлука за избор на две лица даватели на јавни услуги

На следниот линк се наоѓа Одлука за избор на две лица даватели на јавни услуги ОДЛУКА...

Повеќе...
Оглас

Република Северна Македонија, Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, Republika e Maqedonisë s...

Повеќе...

Вести за библиотека

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ИЗВЕСТУВАЊЕ за ослоб...

Повеќе...
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга ЈАВНА БИБЛИОТЕКА РАБОТНО ВРЕМЕ...

Повеќе...
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга ЈАВНА БИБЛИОТЕКА СООПШТЕНИЕ Поради ...

Повеќе...

Најнови галерии