C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 25

Годишна програма на НУЦК “Браќа Миладиновци“ - Струга за 2021-ва година

Годишна програма на проекти кои се со финансиска поддршка од Министерството за култура на РМ за националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува:

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ –СТРУГА ЗА  2021-ва ГОДИНА

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНATA ПРОГРАМA НА НАЦИОНАЛНATA УСТАНОВA „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЗА 2021-ва ГОДИНА КОИ СЕ ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2021-ва ГОДИНА:

ФОЛКЛОРНА ДЕЈНОСТ

                                                                                   Одобрени средства (во денари)

1. Фолклорен мост  2021                                              100.000

2. Годишен концерт на КУД ИЛИНДЕН Струга                 50.000

 

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

                                                                                   Одобрени средства

1. Меѓугалериска соработка                                            15.000

2. Годишна изложба на ликовни уметници од Струга       28.000

3. ДРИМОН 2021                                                             40.000

4. Изложба на Денис Голгота                                          40.000

5. Изложба на Санда Миева                                            40.000

6. Изложба на Лида Шерафатманд                                  40.000

7. Изложба на Ива Станковска „Momento mori: horologium harenae“ 50.000

8. Изложба на Милко Нестороски                                    20.000

9. Изложба на Антон Гошев                                             40.000

10. Фузија 1 (работен наслов)                                         40.000

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

                                                                                                              Одобрени средства

  1. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на албански јазик)   110.000
  2. Обука на два кандидата за системот COBISS 3 / Каталогизација   10.000
  3. Зогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на македонски јазик)   110.000
  4. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (за подрачната библиотека во Вевчани )   10.000
  5. Активности за популаризација на книгата              15.000
  6. Набавка на лепенки и рибони за печатачи ZEBRA GK20t за работа во сегментот COBISS3 / Преземање фонд и записи    8.000
  7. Укоричување на Службен весник на РСМ                10.000

 

МУЗИЧКА И МУЗИЧКО – СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ: 

                                                                                                                                            Одобрени средства                                                                              

  1. Летна музичка едукативна работилница за детски хорови и солисти, летен камп „Прима Виста“    75.000                                                              

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

                                                                                                              Одобрени средства

1. „Заспаната убавица“ - автор Браќа Грим, режија Христо Миладинов     70.000

ИНВЕСТИЦИИ

                                                                                                                                                                                  Одобрени средства

1. Набавка на видеонадзор и инсталација на целокупната опрема за видеонадзор за потребите на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга    61.202

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај