Jan, 29

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 2 став (6) од Правилникот  за заштитено надворешно пријавување (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46 - 16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (Сл. в. на Република Северна Македонија бр. 46-16), Центарот за култура од Струга, Ви ги доставува податоците за овластеното лице:

 

Николина Велкоска Глигороска

в.д. Директор

тел. 046786131, 046786636

 

Национална установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

ул. 15-ти Корпус бб 6330 Струга

 

email: ninenine03@yahoo.com


0 Коментари

Остави коментар

Коментирај