Sep, 06

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

            Децата без родители до 18 годишна возраст целосно се ослободуваат од плаќање на влезници за сите културни настани кои се одржуваат во Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, организирани од установата или организирани од други субјекти кои настапуваат во Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга.

 

            Цената на влезниците, за сите културни настани кои се одржуваат во Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, организирани од установата или организирани од други субјекти кои настапуваат во Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, за лицата кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители, е во износ од 50% од вредноста на влезниците за сите наведени културни настани.

 

 

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај