Aug, 30

ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Врз основа на член 2 став (6) од Правилникот за заштитено надворешно пријавување (Сл. в. на Република Македонија бр.46-16) и член 2 став (5) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (Сл. в. на Република Македонија бр.46-16), Центарот за култура од Струга, Ви ги доставува податоците за овластеното лице:

 

 

                                          - Николина Велкоска Глигороска, в.д. Директор,

                                            тел. 046 786 636, 046 786 131

                                            Национална установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга ул. 15-ти Корпус бб 6330 Струга

                                            email: ninenine03@yahoo.com

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај